Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Επιλέξτε το πρόγραμμα γυμναστικής που σας ενδιαφέρει και κλείστε σήμερα ένα δοκιμαστικό μάθημα μαζί μας!
ΔΕΥΤΕΡΑ
Hips & Abs
08:30 - 09:30
Pilates
Ενεργό
09:30 - 10:30
Tabata
Ενεργό
18:00 - 19:00
Pilates
Ενεργό
19:00 - 20:00
Fat Burning
Ενεργό
20:00 - 21:00
Pilates
Ενεργό
21:00 - 22:00

ΤΡΙΤΗ

Fat Burning
Ενεργό
08:30 - 09:30
Pilates
Ενεργό
09:30 - 10:30
Stretching
Ενεργό
10:30 - 11:30
Total Body Workout
Ενεργό
18:00 - 19:00
Hips & Abs
Ενεργό
19:00 - 20:00
Pilates
Ενεργό
20:00 - 21:00
Pilates
Ενεργό
21:00 - 22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

Total Body Workout
Ενεργό
08:30 - 09:30
Pilates Cardio
Ενεργό
09:30 - 10:30
Pilates
Ενεργό
19:00 - 20:00
Fat Burning
Ενεργό
20:00 - 21:00
Pilates
Ενεργό
21:00 - 22:00
ΠΕΜΠΤΗ
Fat Burning
Ενεργό
08:30 - 09:30
Pilates
Ενεργό
09:30 - 10:30
Stretching
Ενεργό
10:30 - 11:30
Total Body Workout
Ενεργό
18:00 - 19:00
Hips & Abs
Ενεργό
19:00 - 20:00
Pilates
Ενεργό
20:00 - 21:00
Pilates
Ενεργό
21:00 - 22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Hips & Abs
Ενεργό
08:30 - 09:30
Pilates
Ενεργό
09:30 - 10:30
Tabata
Ενεργό
18:00 - 19:00
Pilates
Ενεργό
19:00 - 20:00
Fat Burning
Ενεργό
20:00 - 21:00
Pilates
Ενεργό
21:00 - 22:00